İşletmelerde Satınalma Süreci Ve Döngüsü

Sürec sözlük anlamı olarak belirli bir düzen ve zaman içerisinde gerçekleşen, değişen, gelişen ve ilerleyen birbirine bağlı işlemler ve olaylar bütünüdür. İşletme için iş süreci ise, çalışanların bir araya gelerek belirli bir amaç veya sonuç için iş gücü, para, malzeme, teknoloji, bilgi gibi girdilerle gerçekleştirdiği faaliyetlerin bütünüdür. Satınalma sürecinin ilk adımını diğer birimlerden gelen “Satınalma…
Devamı