LOGO TİGER 3 ENTERPRİSE HİZMET KARTI AÇMA

Bilgi Güçtür! Bilgi Erdemdir!

Tiger’da hizmet kartları, alınan ve verilen hizmet kartları olarak 2’ye ayrılır. Satınaldığımız hizmetler için satınalma modülünde alınan hizmetler seçeneğini açılır.

Alınan hizmetler ekranı hizmet kartlarının bulunduğu ekrandır. Bu ekranda hizmet kartı açabiliriz, silebiliriz, değiştirebiliriz ya da hizmet kartlarını inceleyebiliriz. Sipariş fişi irsaliye fişi ve faturalarda, burada açtığımız hizmet kartları kullanılır.

HİZMET KARTLARI MENÜSÜ

Tiger’da alınan hizmetler ekranında sol alttaki simgelerden ekle seçeneği ile yeni bir hizmet kartı ekleriz. Hizmet kodu alanı zorunlu bir alandır ve benzersiz olmalıdır. Rakamlardan ya da kelimelerden oluşabilir. Açıklama alanına da hizmetin adını gireriz. Açıklama alanı zorunlu bir alan değildir. Ama hizmetin tanımı için önemlidir. Açıklama alanına Maksimum 50 karakter girilebilir. Burada açtığımız kartlara hangi ismi verirsek fişlerde de o açıklamaları görürüz. Hizmet kodunu rakamlardan oluşturabiliriz ve açıklamaya da hizmetin adını yazabiliriz. Ya da her ikisine birden hizmetin adını verebiliriz.

ALINAN HİZMET KARTI

Alınan hizmet kartını fişlerde kullanabilmek için “statüsü” kullanımda olmalıdır. Eğer kullanım dışı seçeneği seçili hale getirilirse bu kartı hiç bir fişte kullanamayız. Hizmet kartı için 2. bir isim ya da açıklama belirtebiliriz. Ayrıca açıklama 2 kısmı da zorunlu değildir. Mesela satınalma birimi hizmet kartını kullanırken hatırlayacağı farklı bir isim belirtmek isteyebilir, muhasebe birimi de fatura açıklamasında bu hizmeti farklı bir isimle yazdırmak isteyebilir. Böyle bir durumda hizmet kartının tanımı için 2. açıklama seçeneği kullanılabilir.

Hizmet kodu ve açıklama alanları hizmet kartı oluşturmak için yeterlidir. Bu özelliklerin yanı sıra hizmet kartlarında özel kod alanları, proje kodu alanı özellikleri de bulunur. Bu alanlar hizmet kartlarında oluşan hareketlerin özellikle izlenmesi için kullanılabilir. Bazı özel raporların oluşturulması için filitreleme görevi görebilir. Kısaca bu alanlar kartların izlenmesi, filitrelenmesi, kartların özel amaçlar için gruplandırılması için kullanılır. Yetki kodu alanı da, kartlara, belirli bir kullanıcı ya da kullanıcı grubu için erişim ve düzenleme gibi yetkileri dağıtmak için kullanılır. Kartlar üzerinde yetki kodu atamaları yapmak için işletme içinde önceden iyi bir yetki planı çıkarmak gerekir.

Alt tarafta görülen birim alanı hizmet kartları ve için ayrıca önemli bir alandır. Hareket gören hizmet kartı ya da malzeme kartının birim miktarı fiş satırlarında mutlaka girilir. Hizmet kartlarının birimleri genelde adet olarak belirtilir. Onun dışında Satınalınan hizmeti başka bir birimle tarif etmeniz gerekiyorsa ayrıca birim oluşturulabilir.