İşletmelerde Satınalma Nedir?

Bilgi Güçtür! Bilgi Erdemdir!

Satınalma yönetimi bütün işletmelerde önemli iş süreçlerinden biridir. İyi bir satınalma organizasyonu işletmelere önemli rekabet üstünlüğü sağlar. Depo-stok, üretim-planlama, kalite-kontrol ve finans yönetimi ile doğrudan ilgilidir. Bunun anlamı; satınalma yönetimi tedarik zincirinin olmazsa olmaz bir halkasıdır.

Üretime dayalı bir işletmede, ham madde veya yarı mamuller bilgi, insan iş gücü, makineler ve bilgisayar sistemleri kullanılarak bitmiş son ürüne dönüştürülür ve müşterilere ulaştırılır. Satın alma fonksiyonu, tedarik zinciri dediğimiz bu bu ağın en önemli tamamlayıcı unsurlarından biridir.

Değişen rekabetçi ortam, işletmeleri, tüm iş süreçlerini ve birimleri birbirine entegre etmeye zorlamıştır. Satınalma fonksiyonu rekabet gücünü artıracak önemli bir silahtır.

Satınalma, doğru malı/hammaddeyi/hizmeti ideal kalitede, yeterli miktarda, zamanında ve doğru bir fiyata elde etmektir.

Zamanında üretim için istenen malın ya da hizmetin zamanında hazır olması gerekir. Gereğinden fazla üretim stokları şişirirken işletmelere çeşitli depolama maliyetlerini de beraberinde getirir. Ürünlerin stoklarda beklemesi aynı zamanda sermayenin de o depoda hapsolması anlamına gelir. Aynı şekilde ham madde stoklarını da kontrol altında tutmak önemlidir. Kalite rekabet için olmazsa olmaz bir kriterdir ve kaliteli hammadde kaliteli üretim demektir.

Günümüzde özellikle bilişim teknolojilerinin de gelişmesi ile kullanıcıların taleplerini anlama ve hızlı bir şekilde yorumlamakla talebe göre üretim benimsenmiştir. Değişen müşteri taleplerini hızlı bir şekilde karşılamak için üretimin tam zamanında yapılması gerekir. Kısa, orta ve uzun vadeli taleplerin öngörüldüğü, geleceğe yönelik üretim stratejilerinin geliştirildiği işletmelerde satınalma yönetimi stratejik öneme sahiptir. Öyle ki; hem stokların gereksiz yere birikmesi önlenmeli, hem de talep ve ihtiyaçların zamanında karşılanması için yeterli miktarda mamül ya da yarı mamül olmalıdır. Bu sebeple satınalma yönetimi üretim-planlama ve depo-stok yönetimiyle de doğrudan ilişkilidir. Satınalma planı aynı zamanda bütçe planı ile desteklenir. Bu açıdan finans yönetimi satınalma için ayrılacak olan bütçeyi desteklemelidir.

Satınalma Yönetiminin Amaçları

Satınalma tedarik zincirinin en önemli halkalarından biridir. Malzemeye olan talep, sipariş verilmesi, malzemenin satınalınması, malzemenin taşınması ve nakliye süreçleri, deponun malzemeyi kontrol edip kabul etmesi, malzemenin bir dizi işlemden geçip nihai ürüne dönüşmesi, satış siparişi ve nihayetinde tekrar nakliye ve taşıma ile son kullanıcıya ulaşması sürecinin tamamı tedarik zinciri ağını oluşturur. Bu döngünün ilk halkasından son kullanıcıya kadar olan süreçte depo-stok, ürün hatları, malzeme kullanımı, kalite-kontrol ve nihai ürüne dönüşmesi sürecinde malzeme akışı izlenir ve ihtiyaçlar tekrar tekrar gözden geçirilir. Talepler oluşmaya devam eder. Bir çok birimle sürekli irtibat halinde olunacak, hatta tedarikçilerle de sürekli iletişim içerisinde olunacaktır.

Temel olarak satınalma yönetimiyle işletmeler aşağıdaki maddeleri amaçlar;

  • İşletmenin sermayesini ve malzemesini verimli bir şekilde kullanmak,
  • Doğru tedarikçilerle çalışmak
  • Birimler arası malzeme ve bilgi akışını yönetmek

Satınalma yönetiminin en önemli değişkenleri yukarıdaki maddelerden de anlaşılacağı üzere para, malzeme, tedarikçi, kalite ve zamandır.