HİZMET KARTLARINDA EK VERGİ, KDV VE BİRİM SETİ UGULAMALARI

Bilgi Güçtür! Bilgi Erdemdir!

Tiger’da ve diğer ticari yazılımların tümünde, bütün fişlerin satırlarında hareket gören 2 tane temel kart vardır. Bunlardan biri malzeme kartı diğeri de hizmet kartıdır. Elbette bunların dışında farklı kartlar da var. Ancak Bu iki kart gerçekte alınan veya satılan hizmetlerin ve malzemelerin program içerisinde temsil edildiği en önemli kartlardır.

Elektrik faturasını örnek olarak uygulayacağımız bu yazıda ,ek vergiler birim seti ve KDV ile ilgili elektrik faturası üzerinden örnek bir senaryo uygulaması yapacağız.

Elektrik faturalarında KDV ile beraber 4 tane vergi vardır. Bunlar;

  1. ETV denilen elektrik tüketim vergisi, %5 oranında
  2. TRT payı %2 oranında
  3. Enerji fonu katılım bedeli %1 oranında
  4. KDV %18 oranındadır.

Öncelikle hizmet kartında kullanabilmemiz için ETV, TRT payı ve Enerji fonu katılım bedeli vergileri için ek vergi tanımları yapmamız gerekli. Yani bu vergiler için ek vergi kartları açacağız. KDV için herhangi bir ek vergi kartı açmamıza gerek yoktur. KDV oranını direkt olarak hizmet kartlarında veya satır hareketlerinde belirtebiliriz.

Ek vergileri tanımladıktan sonra, birim tanımı yapacağız. Satın aldığımız elektrik hizmetinin miktarını KWH (kilowatt) birimiyle ifade ederiz. Elektrik hizmeti için KWH birimi içeren birim seti tanımını yapacağız. Tüm bu tanımları yaptıktan sonra satınalma faturası oluşturup toplamı hep beraber göreceğiz.

Önce hizmet kartında kullanabilmemiz için ek vergi tanımlarını yapalım. Ek vergiler malzeme yönetimi modülünde ana kayıtlar altında bulunur. Ek vergileri açalım ve ekle diyerek yeni vergi tanımı yapalım. Kod kısmına da açıklama kısmına da “ETV” ismini verelim.

KDV, hizmet ya da malzemeler üzerine bütün ek vergi veya ÖTV gibi vergiler eklendikten sonra, vergiler dahil toplam tutar üzerinden uygulanır. KDV matrahı, KDV’nin uygulandığı tutardır. Bu yüzden ek vergi kartında “KDV matrahını Etkiler” seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.

Vergi kartlarındaki diğer önemli bir özellikte çoklu vergi seçeneğidir. Bir hizmet ya da malzeme kartına birden fazla ek vergi eklenecekse, ek vergi kartları tanımlanırken çoklu vergi seçeneklerinde kullanılması için bu özelliğin işaretlenmesi gerekir. En fazla 20 tane çoklu ek vergi tanımı yapılabilir. Vergi kartları tanımlanırken çoklu vergi seçeneği işaretlendiğinde “sıra no:” alanının arttığına bu yüzden dikkat edin.

Vergi satırlarında başlangıç tarihi, verginin yürürlüğe girdiği tarihtir. Ek vergi uygulanırken bu tarih program tarafından dikkate alınarak hesaplanır. Vergiyi oran olarak, tutar olarak ya da her ikisi birden olarak tanımlayabiliriz. Belirtilen seçeneğe göre oran veya tutarları girmek zorundayız.

Ek vergiler tanımlandıktan sonra birim seti de tanımlanarak elektrik hizmet kartına tanımlanır. Birim setleri Tiger Enterprise’da malzeme yönetiminde ana kayıtlarda bulunur. Birim seti içerisinde, elektrik hizmetini ölçen KWH birimini tanımlanır ve hizmet kartına bağlanır.

Son olarak elektrik hizmeti adında bir hizmet kartı açalım, yukarıda oluşturduğumuz ek vergi ile birim setini hizmet kartına tanımlayalım. Hizmet kartını kaydedelim. Ayrıca “dağıtım bedeli” olarak ikinci bir hizmet kartı daha açalım. Elektrik faturasında dağıtım bedeli olarak 2’inci bir birim fiyat vardır. Ek vergiler dağıtım bedeline uygulanmaz. Bu yüzden dağıtım bedeli isminde ikinci bir hizmet kartı daha tanımlanıp, fatura satırında ayrı bir hareket girilmelidir. Açılan bu hizmet karı için ek vergi tanımlanmayacak.

Oluşturulan hizmet kartları için fatura satırlarında birim fiyatı ve miktarı girildiğinde, sonuç olarak vergilerin, KDV miktarlarının net tutarın ayrı ayrı hesaplandığını görebiliriz.