Blog

Bilgi Güçtür! Bilgi Erdemdir!

HİZMET KARTLARINDA EK VERGİ, KDV VE BİRİM SETİ UGULAMALARI

Tiger’da ve diğer ticari yazılımların tümünde, bütün fişlerin satırlarında hareket gören 2 tane temel kart vardır. Bunlardan biri malzeme kartı diğeri de hizmet kartıdır. Elbette bunların dışında farklı kartlar da var. Ancak Bu iki kart gerçekte alınan veya satılan hizmetlerin ve malzemelerin program içerisinde temsil edildiği en önemli kartlardır. Elektrik faturasını örnek olarak uygulayacağımız bu…
Devamı

LOGO TİGER 3 ENTERPRİSE HİZMET KARTI AÇMA

Tiger’da hizmet kartları, alınan ve verilen hizmet kartları olarak 2’ye ayrılır. Satınaldığımız hizmetler için satınalma modülünde alınan hizmetler seçeneğini açılır. Alınan hizmetler ekranı hizmet kartlarının bulunduğu ekrandır. Bu ekranda hizmet kartı açabiliriz, silebiliriz, değiştirebiliriz ya da hizmet kartlarını inceleyebiliriz. Sipariş fişi irsaliye fişi ve faturalarda, burada açtığımız hizmet kartları kullanılır. Tiger’da alınan hizmetler ekranında sol…
Devamı

SATINALMA DÖNGÜSÜNDEKİ BELGELER VE VERİLER

Erp sistemlerinde yapılan işlemler dijital belgelere kaydedilir ve bilgi akışı bu belgelerle sağlanır. Talep fişi, sipariş fişi, irsaliye fişi, ambar transfer fişleri, üretim fişleri ve fatura bu belgelere örnektir. Bu belgeler zincirleme olarak birbirine bağlıdır ve denetim ve kontrol için iz bırakırlar. Örneğin satınalma sipariş fişi talep fişini referans alır ve buradaki verileri kopyalayarak oluşturulur.…
Devamı

İşletmelerde Satınalma Süreci Ve Döngüsü

Sürec sözlük anlamı olarak belirli bir düzen ve zaman içerisinde gerçekleşen, değişen, gelişen ve ilerleyen birbirine bağlı işlemler ve olaylar bütünüdür. İşletme için iş süreci ise, çalışanların bir araya gelerek belirli bir amaç veya sonuç için iş gücü, para, malzeme, teknoloji, bilgi gibi girdilerle gerçekleştirdiği faaliyetlerin bütünüdür. Satınalma sürecinin ilk adımını diğer birimlerden gelen “Satınalma…
Devamı

İşletmelerde Satınalma Nedir?

Satınalma yönetimi bütün işletmelerde önemli iş süreçlerinden biridir. İyi bir satınalma organizasyonu işletmelere önemli rekabet üstünlüğü sağlar. Depo-stok, üretim-planlama, kalite-kontrol ve finans yönetimi ile doğrudan ilgilidir. Bunun anlamı; satınalma yönetimi tedarik zincirinin olmazsa olmaz bir halkasıdır. Üretime dayalı bir işletmede, ham madde veya yarı mamuller bilgi, insan iş gücü, makineler ve bilgisayar sistemleri kullanılarak bitmiş…
Devamı

Kurumsal Bilgi Sistemleri

Kurumsal Bilgi Sistemleri:Mrp-1, Mrp-2 ve Erp Bir işletmenin büyüyebilmesi için çalışanlarından en uçtaki müşterisine kadar, hatta müşteri sonrasına kadar uzanan tüm süreçleri eksiksiz bir şekilde izleyebilmesi gereklidir. Organizasyonun her noktasında bilgi girişinin olduğu ve toplanan bilgilerin, karar verici stratejik unsurlara sunulabildiği bir bilgi teknolojileri sistemi tasarlanması gerekir. İşletmedeki iş süreçleri, verimliliği ve performansı artırmak için…
Devamı

Hyper-V Sanal Makine Oluşturma

Hyper-V Host’u oluşturulduktan sonra, Hyper-V yönetim konsolundan, ihtiyacımız olan özellikte sanal makineler oluşturabiliriz. Sanal makineler de tıpkı fiziksel makineler gibi, Ram, işlemci, ağ kartı ve hard disk gibi özelliklere sahiptir. Ayrıca tıpkı bir fiziksel bilgisayar gibi işletim sistemi yüklenebilir, networkte erişilebilir ve güvenlik ayarları yapılandırılabilir. Sanal Makine Oluşturulması Hyper-V yöneticisini açtıktan sonra” Action” sekmesinde “New”…
Devamı

Active Directory Ve İşletmelerdeki Avantajları

İşletmeler veya organizasyonlar her gün artan bir ivme ile operasyonlarını genişletiyor. Sürekli genişleyen bu süreçte her bir departman veya personelin, bilgiye etkin bir şekilde erişmesi, ve kaynakları verimli bir şekilde kullanması gerekir. İşletmelerde bilgiye hızlı bir şekilde erişmenin yanı sıra, bilgiye güvenli bir şekilde erişmek de çok önemlidir. Artık çeşitli çalışmalar ve deneyimlerle bir araya…
Devamı